Kartice:
* DINERS NE PRIMAMO

Bicikli:

* PBZ Maestro 2 do 12 rata bez kamata
* ZaBa (Maestro) 2 do 12 rata bez kamata
* Visa Premium 2 do 12 rata bez kamata
* Visa Premium potrošacki kredit  12 do 60 rata

 
Skuteri:
* Visa Premium 2 do 12 rata beskamatno (cijena skutera uvećana za 9.5%)
* Visa Premium potrošacki kredit 12 do 60 rata (cijena skutera uvećana za 9.5%)
* PBZ i ZaBa Maestro 2 do 12 rata bez kamata (cijena skutera uvećana za 9.5%)

Ostalo:
* PBZ, ZaBa, Visa premium:
- od 500kn do 1.000kn - do 3 rate
- od 1.001kn do 2.000kn - do 6 rata
- preko 2.001kn - do 12 rata

* DINERS KARTICE NE PRIMAMO!
 

- ZAGREBAČKA BANKA -

KREDIT „MINI PLUS“

OSNOVNI UVJETI KREDITA:

*Bez fiducije
*Iznos od HRK 5.000 do HRK 25.000,00 kn
*Kamate 7,80% godišnje, promjenjiva za kredite u KUNAMA
*Rok otplate od 13 do 60 mjeseci
*Naknade za obradu kreditnog zahtjeva 2,5% od iznosa kredita (mogu se platiti iz sredstava kredita)
*Način korištenja kredita: Banka isplaćuje kredit tek nakon što je sva dokumentacija dostavljena i provedeni svi ugovoreni instrumenti osiguranja. Kredit se isplaćuje na račun prodavatelja. Kredit uz valutnu klauzulu se isplaćuje po srednjem tečaju HNB na dan isplate.
*Način otplate: klasična otplata u jednakim mjesečnim anuitetima.

OSNOVNA DOKUMENTACIJA:

-Pristupnica (zahtjev za kredit, potvrda poslodavca)
-Zadnja platna lista ovjerena kod poslodavca
-Preslika osobne iskaznice (ako je nova osobna, dokument s JMBG-om)
-OIB – osobni identifikacijski broj
-Ponuda (predračun ili račun) prodavatelja vozila
-Banka može zatražiti i drugu dokumentaciju
-Za umirovljenike: original zadnjeg izvatka o mirovini, obavjest o mirovini koju izdaje banka ili potvrda iz HZMO-a
-Za obrtnike: ovjerena (potpis i pečat) potvrda o visini dohotka ili dobiti sa PU za prethodnu godinu i ovjerena (potpis i pečat) potvrda kojom se dokazuje da porezni obveznik nema duga većeg od 1.000,00 kn

KREDIT „PARTNER“

OSNOVNI UVJETI KREDITA:

*Sa fiducijom
-Iznos od HRK 18.500 do HRK 185.000,00 kn
-Kamate 7,80% godišnje, promjenjiva za kredite u KUNAMA
-Rok otplate od 13 do 84 mjeseca
-Naknade za obradu kreditnog zahtjeva 2,5% od iznosa kredita (mogu se platiti iz sredstava kredita), trošak provedbe/osiguranja fiducija na vozilu
-Način korištenja kredita: Banka isplaćuje kredit tek nakon što je sva dokumentacija dostavljena i provedeni svi ugovoreni instrumenti osiguranja. Kredit se isplaćuje na račun prodavatelja. Kredit uz valutnu klauzulu se isplaćuje po srednjem tečaju HNB na dan isplate.
-Način otplate: klasična otplata u jednakim mjesečnim anuitetima. odgođena otplata u dva dijela na sljedeći način: dio kredita otplaćuje se u jednakim mjesečnim anuitetima, a drugi dio kredita dospijeva na naplatu u roku od 30 dana

OSNOVNA DOKUMENTACIJA:

-Pristupnica (zahtjev za kredit, potvrda poslodavca)
-Zadnja platna lista ovjerena kod poslodavca
-Preslika osobne iskaznice tražitelja kredita, eventualnog sudužnika i jamca (ako je nova osobna, dokument s JMBG-om)
-OIB – osobni identifikacijski broj
-Ponuda (predračun ili račun) prodavatelja vozila
-Banka može zatražiti i drugu dokumentaciju
-Za umirovljenike: original zadnjeg izvatka o mirovini, obavjest o mirovini koju izdaje banka ili potvrda iz HZMO-a
-Za obrtnike: ovjerena (potpis i pečat) potvrda o visini dohotka ili dobiti sa PU za prethodnu godinu i ovjerena (potpis i pečat) potvrda kojom se dokazuje da Porezni obveznik nema duga većeg od 1.000,00 kn


 

Krediti:

Skinite potrebnu dokumentaciju u PDF
formatu klikom na ikonicu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skinite potrebnu dokumentaciju u PDF
formatu klikom na ikonicu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skinite potrebnu dokumentaciju u PDF
formatu klikom na ikonicu

 
 
 
 
 
 

- HYPO BANKA -

Brzinski kredit do 24 mjeseca:

* Od 1.500 do 70.000 kuna
* Umirovljenici i fizičke osobe u stalnom radnom odnosu
* 0% kamata
* Otplata do 24 mjeseca
* Kreditno sposobnim dužnikom smatra se onaj koji trećinom primanja pokriva anuitet kredita
* Kreditno sposobnim jamcem smatra se ona osoba kojoj su mjesečna primanja u visini mjesečnog anuiteta uvećanog za 1.500 HRK
* Kredit se otplaćuje u kunama, po srednjem tečaju Banke (HYPO) na temelju predračuna ili računa trgovca u Hypo banci, u jednakim mjesečnim anuitetima
* Potrebna dokumentacija: Pravilno popunjen i kod poslodavca ovjeren zahtjev za kredit, Kopija osobne iskaznice (+JMBG), Zadnja platna lista i ponuda trgovine.
* Minimalan trošak kod javnog bilježnika (samo ovjera)
* Bez prijenosa vlasništva na ime banke (fiducija)

Klasični kredit do 7 godina (do 3.000 eura):

* Od 250 do 3.000 EURA po srednjem tečaju Slavonske banke d.d. (HNB)
* Umirovljenici i fizičke osobe u stalnom radnom odnosu
* 8,50% godišnja, promjenjiva kamata za klijente Banke
* 8,90%, godišnja, promjenjiva za vanjske klijente
* EKS 9,76%
* Rok otplate do 7 godina
* Realizacija kredita se naplaćuje 2% od iznosa kredita (minimalno 150,00 kn) i moguće ju je uključiti u kredit
* Osiguranje kredita se naplaćuje 2% od iznosa kredita i uključuje se u kredit
* Kredit se ostvaruje bez jamaca (obična zadužnica)
* Kreditno sposobnim dužnikom smatra se onaj koji trećinom primanja pokriva anuitet kredita
* Kreditno sposobnim jamcem smatra se ona osoba kojoj su mjesečna primanja u visini mjesečnog anuiteta uvećanog za 1.500 HRK
* Kredit se otplaćuje u kunama, po srednjem tečaju Banke (HYPO) na temelju predračuna ili računa trgovca u Hypo banci, u jednakim mjesečnim anuitetima
* Potrebna dokumentacija: Pravilno popunjen i kod poslodavca ovjeren zahtjev za kredit, Kopija osobne iskaznice (+JMBG), Zadnja platna lista i ponuda trgovine.
* Bez prijenosa vlasništva na ime banke (fiducija)
* Obavezan jamac

Klasični kredit do 7 godina (3.000 do 15.000 eura):

* Od 3.000 do 15.000 EURA po srednjem tečaju Slavonske banke d.d. (HNB)
* Umirovljenici i fizičke osobe u stalnom radnom odnosu
* 8,50% godišnja, promjenjiva kamata za klijente Banke
* 8,90%, godišnja, promjenjiva za vanjske klijente
* EKS 9,76%
* Rok otplate do 7 godina
* Realizacija kredita se naplaćuje 2% od iznosa kredita (minimalno 150,00 kn) i moguće ju je uključiti u kredit
* Osiguranje kredita se naplaćuje 2% od iznosa kredita i uključuje se u kredit
* Kredit se ostvaruje uz jednog kreditno sposobnog jamca i javnobilježničku ovjeru suglasnosti kreditoprimca i jamca (+obična zadužnica)
* Kreditno sposobnim dužnikom smatra se onaj koji trećinom primanja pokriva anuitet kredita
* Kreditno sposobnim jamcem smatra se ona osoba kojoj su mjesečna primanja u visini mjesečnog anuiteta uvećanog za 1.500 HRK
* Kredit se otplaćuje u kunama, po srednjem tečaju Banke (HYPO) na temelju predračuna ili računa trgovca u Hypo banci, u jednakim mjesečnim anuitetima
* Minimalan trošak kod javnog bilježnika (samo ovjera)
* Potrebna dokumentacija: Pravilno popunjen i kod poslodavca ovjeren zahtjev za kredit dužnika i jamca te izjava jamca, Kopija osobne iskaznice (+JMBG) dužnika i jamca, IP kartica dužnika i jamca, Zadnja platna lista dužika i jamca i ponuda trgovine.
* Bez prijenosa vlasništva na ime banke (fiducija)
* Obavezan jamac

- PRIVREDNA BANKA ZAGREB -

Klasični kredit od 1 do 7 godina:

8,6% godisnja, promjenjiva godina kamata za klijente PBZ-a 9,5% godisnja, promjenjiva kamata za ostale klijente

POTREBNA DOKUMENTACIJA: - zahtjev za kredit - potvrda poslodavca - prilog zahtjevu za kredit ovjeren kod poslodavca - suglasnost o kori?tenju MBG-a - HROK izjava - prosjek zadnje 3 place ovjerene kod poslodavca - kopija dokumenta sa fotografijom i JMBG-om - ponuda

DODATNA DOKUMENTACIJA :
* za tvrtke sa manje od 5 zaposlenih : - potvrda o visini osnovice za mirovinsko osiguranje od Regosa za zadnjih 6 mjeseci

* za zaposlene u obrtu: - ovjerena potvrda o visini dohotka ili dobiti izdana od porezne uprave za predhodnu godinu - ovjerena potvrda iz porezne uprave kojom se dokazuje da porezni obveznik nema duga veceg od 1.000,00 kn po osnovi javnih davanja koje ukljucuje poreze i doprinose

* za umirovljenike: - zadnji odrezak od mirovine ili potvrda o visini mir. iz mirovinskog - kredit mora isteci prije nego duznik napuni 72 godine JAVNI BILJE?NIK: - do 5.000,00 kn : 250,00 kn - do 10.000,00 kn : 450,00 kn - do 50.000,00 kn : 600,00 kn Kreditno sposobnim duznikom smatra se osoba koja trecinom primanja pokriva anuitet kredita.

-JAVNI BILJEŽNIK -

Usluge javnog bilježnika plaćaju se sukladno iznosu kredita

Nenamjenski kredit

- minimalni iznos kredita €2.000
- za klijente PBZ-a od 12 do 120 mjeseci (1 - 10 godina) 8,7% godisnja, fiksna na 1 godinu, a nakon toga 9,48% godisnja, promjenjiva
- za ostale klijente od 12 do 84 mjeseca (1- 7 godina) 9,20% godisnja, fiksna na 1 godinu, a nakon toga 10,48% godisnja, promjenjiva
POTREBNA DOKUMENTACIJA: - zahtjev za kredit - potvrda poslodavca - prosjek zadnje 3 place ovjerene kod poslodavca - dokument sa slikom i JBMG-om - ponuda

* Naknada za obradu kredita 1,6 – 2,0% (ovisno o Inovaciji) Kreditno sposobnim duznikom smatra se osoba koja trecinom primanja pokriva anuitet kredita.

Brzinski kredit

- iskljucivo za klijente PBZ-a od 12 do 84 mjeseca (1 - 7 godina)
POTREBNA DOKUMENTACIJA: - JMBG kojim se provjerava kreditna sposobnost klijenta - osobna iskaznica

* Kredit se realizira u roku od jednog dana.

* Potrebnu dokumentaciju za kredite PBZ potražite u ŠKOS Bike & Moto centru, Gundulićeva 74, Osijek.

 

 
Gotovina:

Za gotovinsko plaćanje odobravamo popust, ovisno o artiklu.


Bike & Moto centar ŠKOS (c) - dB design